Các khen thưởng

Ngày đăng: 20/8/2011 18:13

TDC luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:

 • Huân chương Lao động hạng 2 - Năm 2018 
 • Huân chương Lao động hạng 3 - Năm 2007
 •  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Năm 2004, 2011 
 •  Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích trong cuộc vận động "Tăng cường cán bộ Y tế về cơ sở công tác" - Năm 2011
 • Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 các năm 2008, 2009, 2010 và 2011
 • Bằng khen của Bộ Y tế tặng vì thành tích xuất sắc trọng việc thực hiện Đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013
 •  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ kỹ thuật, góp phần phát triển ngành Y tế Tuyên Quang - Năm 2007
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh tại tỉnh Yên Bái theo Đề án 1816 cử cán bộ luân phiên - Năm 2009
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế và UBND các tỉnh Tuyên Quang; Nam Định; Lào Cai; Nghệ An; Hưng Yên; Bắc Ninh; Sơn La; Hà Nội cho một số cá nhân và tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trong việc triển khai đề án BV Vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013.
 • Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thành tích trong hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang - Năm 2013.
 • Tập thể lao động xuất sắc từ năm 1999-2012
 • Giấy khen do Giám đốc BV Bạch Mai tặng đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác quản lý chất lượng theo ISO - Năm 2010
 •  Giấy khen do Giám đốc BV Bạch Mai tặng hoàn thành xuất sắc trong công tác triển khai công tác Đào tạo sau Đại học tại bệnh viện - Năm 2011.