Danh mục mã ngành dự kiến truyển sinh sau đại học của Bệnh viện Bạch Mai năm 2014

Ngày đăng: 22/2/2014 12:25
DANH MỤC MÃ NGÀNH DỰ KIẾN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2014
Bác sỹ chuyên khoa I Bác sỹ chuyên khoa II Bác sỹ Nội trú
1 Chẩn đoán hình ảnh 1 Chẩn đoán hình ảnh 1 Chẩn đoán hình ảnh
2 Gây mê hồi sức 2 Dị ứng 2 Hóa sinh
3 Hồi sức cấp cứu 3 Gây mê hồi sức 3 Hồi sức cấp cứu
4 Nội khoa 4 Hồi sức cấp cứu 4 Huyết học truyền máu
5 Thần kinh 5 Hóa sinh 5 Nội - Hô hấp
6 Nội - Tim mạch 6 Ngoại - Tiêu hóa 6 Nội - Tim mạch
7 Truyền nhiễm 7 Nội - Hô hấp 7 Nội - Thận tiết niệu
8 Phục hồi chức năng 8 Nội - Tim mạch 8 Nội - Xương khớp
9 Răng Hàm Mặt 9 Nội - Tiêu hóa 9 Thần kinh
10 Xét nghiệm chung 10 Nội - Xương khớp 10 Truyền nhiễm
11 Ung thư 11 Thần kinh 11 Ung thư
    12 Tâm thần    
    13 Ung thư    

Thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Bạch Mai - 78 Giải Phóng Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 0438686391 (số lẻ 204).