Thực hiện quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 22/01/2010 về việc giao cho bệnh viện Bạch Mai nhiệm vụ đào tạo bác sỹ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II; Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tuyển sinh bác sĩ nội trú (BSNT) khóa II năm 2011.
" />

Thông báo tuyển sinh Bác sỹ nội trú 2011

Ngày đăng: 18/8/2011 14:07
 
 ThS. BS. Vũ Trí Tiến phát biểu tại Lễ Khai Giảng

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 22/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao cho bệnh viện Bạch Mai nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II; Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II năm 2011 như sau:
Xem thông tin chi tiết tại đây:

1. Thông báo tuyển BSNT (Nội dung thông báo, đơn xin dự tuyển )
2. Thông báo tuyển BSCKI, BSCKII (Nội dung thông báo, đơn xin dự tuyển thuộc biên chế nhà nước, đơn xin dự tuyển không thuộc biên chế nhà nước, giấy xác nhận thâm niên công tác )