Kết quả thi tuyển BSCKI, BSCKII khóa III năm 2012

Ngày đăng: 24/8/2012 16:33
Hội đồng tuyển sinh BSCKI, BSCKII năm 2012 bệnh viện Bạch Mai thông báo kết quả thi tuyển BSCKI, BSCKII khóa III năm 2012 (file đính kèm)
Thời gian nhận đơn phúc tra: Từ ngày 22/8/2012 đến ngày 05/9/2012.
Địa điểm nhận đơn phúc tra: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 - đường Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội.