Kết quả thi tuyển BSNT khóa IV năm 2013

Ngày đăng: 23/9/2013 08:10Nhận đơn phúc tra thi tuyển sinh BSNT:

- Từ ngày 16.09.2013 đến ngày 27.09.2013
- Địa điểm nhận đơn: tại phòng 313 - tầng 3 - nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội

- Lệ phí phúc tra 500.000 vnđ/ môn
- Địa điểm nộp lệ phí: phòng 118 - tầng 1 - nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội.

Tin: Landx