Kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013)

Ngày đăng: 3/10/2013 17:45
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) thông báo kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013) của bệnh viện Bạch Mai như sau:

- Tổ chức thi tốt nghiệp thực hành CKI, CKII tại các chuyên khoa: Từ ngày 14/10 đến 18/10/2013

- Tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên ngành CKI, CKII tại TDC: Sáng 26/10/2013

- Tổ chức chấm thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên ngành: Từ ngày 28/10 đến 01/11/2013

- Tổ chức bảo vệ luận văn với học viên CKII: Từ ngày 11/11 đến 06/12/2013

Lịch thi chi tiết và những thủ tục cần thiết TDC sẽ phổ biến cụ thể tới học viên.

Tin: Phòng Đào tạo và NCKH