LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

Ngày đăng: 21/8/2015 16:22
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
                VĂN PHÒNG TRUNG TÂM
                                                                  LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG
                                                            Tuần từ 24/8- 28/8/2015
       
Thứ Giờ Địa điểm Nội dung hoạt động
Hai
24.8.2015
     
8h- 16h00 307 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện
     
Ba
25.8.2015
     
8h- 16h00 307 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện
     

26.8.2015
8h- 16h00 307 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện
10h00 107 Khai giảng các lớp đào tạo liên tục
14h00 107 Chuyên đề Kỹ năng giao tiếp
     
Năm
27.8.2015
     
8h- 16h00 307 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện
     
Sáu
28.8.2015
     
8h- 16h00 307 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện
     
Ghi chú:           Trong tuần có lịch học bổ sung Văn phòng sẽ cập nhật vào bảng trên