LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 31/8- 4/9/2015

Ngày đăng: 1/9/2015 09:31
 
                                                                 LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG
                                                                 Tuần từ 31/8- 4/9/2015
       
Thứ Giờ Địa điểm Nội dung hoạt động
Hai
31.8.2015
     
     
Ba
1.9.2015
     
10h00 210 Bế giảng lớp đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về ekip phẫu thuật và gây mê HS  trong sản phụ khoa
     

2.9.2015
     
    Nghỉ lễ
Năm
3.9.2015
     
     
     
Sáu
4.9.2015
     
10h00 107 Bế giảng lớp Siêu âm Tim mạch
     
     
Ghi chú:           Trong tuần có lịch học bổ sung Văn phòng sẽ cập nhật vào bảng trên