Lịch thi, danh sách thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV

Ngày đăng: 30/9/2015 11:56
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi, quy chế và danh sách phòng thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV (2013-2015) của bệnh viện Bạch Mai:

Thi tốt nghiệp thực hành: Từ ngày 05 - 09/10/2015 tại các chuyên khoa.

Thi tốt nghiệp lý thuyết (với cả học viên CKI và CKII):

·         Thời gian: Sáng ngày 11/10/2015 (Lịch chi tiết ở dưới)

·         Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai

·         Hình thức thi: Thi viết 120 phút

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8:00

Cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi

Phòng Hội đồng - P.201

Thí sinh có mặt tại phòng chờ thi

Phòng chờ thi - P.103

8:30 - 8:40

Kiểm tra phòng thi, đánh số báo danh

  

    CKI: - Phòng thi số 1 - P.107

             - Phòng thi số 2 - P.210

             - Phòng thi số 3 - P.211

   CKII: - Phòng thi số 4 - P.310

8:40

Thí sinh có mặt trước phòng thi

8:40 - 8:45

Gi thí sinh vào phòng thi

8:45 - 8:50

Phổ biến quy chế thi

8:50 - 8:55

Phát giấy thi, giấy nháp

8:55 - 9:00

Cán bộ coi thi nhận đề thi từ  Chủ tịch hội đồng

9:00 - 9:10

Mở và phát đề thi cho các thí sinh

9:10 - 11:10

Thí sinh làm bài thi (120 phút)

11:10 - 11:20

Thu bài thi

11:20 - 11:30

Cán bộ coi thi bàn giao bài thi cho ban Thư ký

               

    Bảo vệ luận văn tốt nghiệp (đối với CKII): Dự kiến từ ngày 02/11/2015 - 18/12/2015 tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

Quy chế thi tốt nghiệp: xem tại ĐÂY.
Danh sách phòng thi tốt nghiệp: xem tại ĐÂY.