Hướng dẫn học viên

Ngày đăng: 15/8/2011 15:08
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI


1.    Khi đến ĐĂNG KÝ HỌC, học viên cần:
- Mang theo những giấy tờ sau:
+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (đối với học viên đang đi làm) hoặc đơn xin đi học (đối với học viên chưa đi làm) (theo mẫu lấy tại phòng 103);
+ Bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn được cấp gần nhất phù hợp với nội dung đăng ký học tập.

- Điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, những thông tin trong các giấy tờ có liên quan theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận;
+ Nhận thẻ học viên vào chiều các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần;
+ Những học viên đăng ký học theo dạng kèm cặp phải tuân thủ các nội dung tại điều 3 của quy định này;
+ Những học viên đăng ký học theo lớp sẽ được gọi nhập học theo thứ tự trước khi khai giảng ít nhất 02 tuần.

2.    Khi được NHẬP HỌC, học viên học theo dạng KÈM CẶP phải lưu giữ và nộp lại Bộ phận tiếp đón cuối đợt học những giấy tờ sau:
- Giấy giới thiệu hoặc hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (đối với học viên đang đi làm) hoặc đơn xin đi học (đối với học viên chưa đi làm) có chữ ký phê duyệt đồng ý của Lãnh đạo chuyên ngành đăng ký học tập;
- Bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn được cấp gần nhất phù hợp với nội dung đăng ký học tập;
- Bản đăng ký kế hoạch học tập kèm theo điểm kiểm tra cuối đợt học có chữ ký phê duyệt của Lãnh đạo chuyên ngành và Lãnh đạo Trung tâm;
- Bản photo biên lai thu tiền học phí (nộp tại Phòng 12, tầng 2, khu Hành chính cũ, Bệnh viện Bạch Mai vào chiều thứ 4 hàng tuần);
- Thẻ học viên.

3.    Kết thúc khoá học, học viên có trách nhiệm nộp lại cho Bộ phận tiếp nhận toàn bộ hồ sơ trên và đến nhận giấy chứng nhận (nếu đủ điều kiện) vào chiều thứ 3 hoặc thứ 5 tuần kế tiếp theo giấy hẹn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi