NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH

Ngày đăng: 9/9/2018 14:37

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG

THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng công tác khám, chữa bệnh còn hạn chế nhất là ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa do thiếu cán bộ y tế đặc biệt cán bộ có trình độ chuyên môn sâu. Đối với các xã chưa có bác sĩ, việc luân phiên bác sĩ từ tuyến huyện về khám, chữa bệnh tại xã theo chế độ lưu trú một số buổi trong tuần là giải pháp để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế chưa phát huy được hết hiệu quả. Mặt khác hệ thống y tế Việt Nam có mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến trạm y tế xã, phường, y tế cơ sở là bộ phận gác cổng của hệ thống y tế.

Vì vậy việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường nhằm nâng cao chất lượng công tác dự phòng, khám, chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng, tiến tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng, miền trong cả nước, đồng thời có tác dụng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ có trình độ chuyên môn để từng bước đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại địa phương, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và khám, chữa bệnh các bệnh mạn tính tại 26 trạm y tế xã, phường. Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ Y tế xây dựng Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 7/9/2018 Bộ y tế đã triển khai Hội nghị “Nâng cao chất lượng trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình dựa trên mô hình 26 trạm y tế điểm các tỉnh phía Bắc” tại Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

Tham dự hội nghị có các Cấp trưởng và lãnh đạo một số Vụ, Cục, Tổng cục DS-KHHGĐ, Văn phòng Bộ, Viện CLCSYT, Dự án HPET và chuyên viên theo dõi liên quan đề án YTCS; Đại diện lãnh đạo Vụ/Cục liên quan của Bộ Tài chính, Lãnh đạo BHXH Việt Nam và một số Ban của BHXH Việt Nam. Chính quyền và các ban/ngành địa phương có liên quan của các tỉnh có TYT xã tham gia mô hình điểm. Giám đốc Trung tâm y tế quận/huyện điểm, Trạm trưởng trạm y tế xã điểm của 4 tỉnh phía bắc và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh miền Bắc; Giám đốc BV Trung ương và Bệnh viện tuyến cuối và TTYT Dự phòng Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên lý y học gia đình, Bộ trưởng cũng đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chính quyền, các đơn vị y tế và các ban ngành địa phương, Bộ y tế, BHXH Việt Nam cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình thuộc các tỉnh phía bắc, phương hướng triển khai nhân rộng tại các xã, phường, thị trấn ở các tỉnh trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Phát biểu trong Hội nghị

Trong Hội nghị cũng có rất nhiều tham luận của các đại biểu tham dự như: “Quản lý bệnh không lấy nhiễm theo nguyên lý y học gia đình” của Cục Quản lý khám chữa bệnh; tham luận “Triển khai y tế từ xa kết nối 26 trạm t tế xã/phường/thị trấn điểm với y tế tuyến trên của Cục công nghệ thông tin; tham luận “Hướng dẫn sắp xếp công năng các phòng của Trạm y tế xã/phường điểm, các danh mục Trang thiết bị đầu tư cho Trạm y tế xã điểm” của Ban Quản lý Dự án HPET.

Đặc biệt trong Hội nghị đã diễn ra lễ ký cam kết tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở giữa: Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện tuyến cuối với Sở Y tế và các Trung tâm y tế Quận/chuyện có xã điểm; Trung tâm Y tế dự phòng/CDC tỉnh/TP với các Trung tâm y tế Quận/chuyện có xã điểm.

Toàn cảnh lễ ký kết hỗ trợ cho Huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái với lãnh đạo BV Bạch Mai, BV y học cổ truyền TW, BV Nội tiết TW và Bệnh viện Châm cứu TW

Chỉ trong khuôn khổ buổi sáng nhưng Hội nghị đã diễn ra rất tích cực và đúng kế hoạch, phát biểu bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và hiệu quả của Đề án, chắc chắn trong thời gian tới việc triển khai sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và khám, chữa bệnh các bệnh mạn tính tại 26 trạm y tế xã, phường và giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bài và ảnh:

BS. Giang - Phòng Chỉ đạo tuyến