HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CAN THIỆP MẠCH – CHÌA KHÓA VÀNG CHO ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

Ngày đăng: 29/12/2016 11:46

HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CAN THIỆP MẠCH – CHÌA KHÓA VÀNG CHO ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

 


Trong đào tạo Y khoa, ngoài các kiến thức lý thuyết mà các sinh viên phải học, thì phần thực hành những lý thuyết được học là phần tối quan trọng trước khi hành nghề khám chữa bệnh cho bệnh nhân nói chung nhưng có những kỹ thuật mà học viên không thể thực hành ngay trên bệnh nhân sau khi học lý thuyết đó là “Can thiệp mạch”.

Trải qua quá trình học tập về chuyên khoa của Bác sĩ, các học viên có thể phải học chuyên khoa về Thần Kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Tim Mạch… rồi mới đến các kỹ thuật nâng cao và chuyên sâu. Các kỹ thuật can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, can thiệp mạch gan, mạch chi… đều là các kỹ thuật chuyên sâu. Mỗi kỹ thuật can thiệp mạch sẽ có những yêu cầu đầu vào khác nhau ví dụ như học viên đăng ký học can thiệp mạch não cần điều kiện đã phải là bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh + đã học điện quang can thiệp cơ bản. Trung bình mỗi kỹ thuật được đào tạo trong vòng 06 tháng. Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo sau khi hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo của khóa học.

Hệ thống mô phỏng can thiệp mạch - Chuyên gia đang hướng dẫn, giới thiệu các tính năng của thiết bị

Với các học viên học can thiệp mạch tại bệnh viện Bạch Mai đều được đào tạo thực hành tiền lâm sàng trên “Hệ thống mô phỏng can thiệp mạch”. Bộ thiết bị được đầu tư nhằm tối ưu hóa quá trình đào tạo thực hành cho học viên, học viên sẽ được thực hiện kỹ thuật trên bộ thiết bị thành thạo trước khi đào tạo quan sát, phụ giúp và tiến tới thực hành trên bệnh nhân. Với phương pháp đào tạo này học viên hoàn toàn tự tin để thực hiện kỹ thuật, đặc biệt là trình độ kỹ thuật của học viên sau khóa đào tạo hoàn toàn đủ điều kiện và khả năng thực hiện kỹ thuật tại đơn vị của mình. Một số bệnh viện sau khi cử cán bộ đi học đã mời các giảng viên của bệnh viện Bạch Mai về hỗ trợ, tư vấn mua sắm thiết bị, thành lập đơn vị can thiệp mạch tại bệnh viện và tổ chức triển khai kỹ thuật dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên ở những ngày đầu triển khai kỹ thuật.

Kết quả đào tạo can thiệp mạch của bệnh viện Bạch Mai năm 2016 đã có 32 học viên được đào tạo tiến lâm sàng sử dụng hệ thống can thiệp mạch hiện đại này thể hiện sự phát triển về kỹ thuật can thiệp mạch cũng như nhu cầu lớn tại tuyến dưới trong điều trị các bệnh bằng phương pháp can thiệp mạch.
Các cán bộ Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến đang được hướng dẫn về Hệ thống mô phỏng can thiệp mạchCác bước đào tạo chuyển giao kỹ thuật bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện một cách bài bản (Đào tạo, tư vấn hỗ trợ trển khai, đánh giá kết quả) giúp các học viên cũng như các bệnh viện thực hiện được kỹ thuật nhận chuyển giao đóng góp vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới, giảm thiểu bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.TDC