Một số hình ảnh đoàn Bác sĩ, chuyên gia CHLB Đức thăm và làm việc tại TDC

Ngày đăng: 20/3/2013 06:44
Một số hình ảnh đoàn Bác sĩ, chuyên gia CHLB Đức thăm và làm việc tại TDC 19/03/2013.Ảnh: Đình Thi