Khai giảng lớp Tiếng Anh Y học thực hành

Ngày đăng: 19/2/2014 10:51

            BỘ Y TẾ

Bệnh viện Bạch Mai

Số: 11  / BM-TDC

V/v: tổ chức lớp Tiếng Anh Y học thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

GIẤY THÔNG BÁO

Kính gửi:        Lãnh đạo Viện/ Trung tâm/ Khoa/ Phòng Bệnh viện Bạch Mai

                       

Trong khuôn khổ hợp tác với các chuyên gia Quỹ Học Mãi; nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ y tế, sắp tới Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lớp “Tiếng Anh Y học thực hành dành cho bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các học viên sau đại học của Bệnh viện.

Giảng viên: 100% là chuyên gia y tế uy tín của Australia, từng giảng dạy nhiều lần về tiếng Anh y học tại Việt Nam.

Thời gian: từ 14 h 00 - 16 h 30 các ngày từ 24 / 02 / 2014 đến 27 / 02 / 2014

(riêng sáng ngày 26 / 02 / 2014 sẽ có thảo luận trực tiếp tại Trung tâm Hô Hấp, Khoa Tiêu hóa và Khoa Gây mê hồi sức).

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị xem xét cử 02 cán bộ có nhu cầu tham gia lớp học và gửi Phiếu đăng ký theo mẫu dưới đây về Ban tổ chức trước ngày 20/02/2014 theo địa chỉ: Phòng Đào tạo kỹ năng và Truyền thông - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội; fax: (043) 8688024; email: kynang.truyenthong@bachmai.edu.vn. Thông tin cần trao đổi vui lòng liên hệ: điện thoại: 043 8686 391 (103); di động: 0983 344 580 (BS Bùi Trung Dũng).

Thông báo này thay cho giấy triệu tập. Ban tổ chức sẽ đón tiếp học viên và làm thủ tục nhập học vào lúc 13h30 ngày 24/02/2014 tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú:  

1.      Số lượng thành viên mỗi lớp có hạn, ưu tiên những cán bộ đăng ký sớm.

2.      Khóa học này là miễn phí. Học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận nếu hoàn thành khóa học.

3.      Mẫu thông tin đăng ký tham dự :

TT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ

Đơn vị  công tác

Điện thoại/ Email

1.       

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi

-          Lưu VPTT

P. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(đã ký)

 

PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi