ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT DỰ ÁN NORRED NĂM 2014

Ngày đăng: 27/12/2016 15:31

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT DỰ ÁN NORRED NĂM 2014

         

      Triển khai hoạt động hỗ trợ phase 2, phase 3 thuộc Dự án Norred, nhằm hỗ trợ sau chuyển giao cũng như đánh giá hiệu quả và thanh lý các hợp đồng kỹ thuật đã được chuyển giao năm 2014 cho các bệnh viện thuộc Dự án Norred, BV Bạch Mai phối hợp cùng Ban quản lý dự án Trung ương thành lập các đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại các bệnh viện thuộc Dự án Norred.

Với 31 Đoàn công tác xuống đánh giá, tư vấn hỗ trợ tại 31 bệnh viện được thụ hưởng của Dự án Norred năm 2014 của BV Bạch Mai được thực hiện trong 4 tháng từ tháng 5/2016 đến thangs/2016. Tổng số 154 lượt cán bộ đi đánh giá trong đó: 2 lượt GS, PGS, 29 lượt TS/BSCK2, 100 lượt Ths, 17 lượt BS và 6 CNBiểu đồ 1: Phân bố trình độ cán bộ BV Bạch  Mai đi đánh giá


Mục đích của các chuyến công tác bao gồm:

       Đánh giá hiệu quả sau chuyển giao các kỹ thuật đã được chuyển giao thuộc Dự án Norred 2014, 2015 nhằm xác định mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc và mức độ cải thiện công việc đạt được sau khi tiếp nhận CGKT

       Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến việc triển khai hiệu quả, an toàn kỹ thuật sau chuyển giao

       Thanh lý hợp đồng các gói kỹ thuật chuyển giao trong năm 2014 trong khuôn khổ Dự án Norred.

       Hỗ trợ phase 2 một số kỹ thuật theo nhu cầu của các bệnh viện: tập huấn, hỗ trợ chuyên môn theo hình thức giảng dạy, cầm tay chỉ việc…

Phương pháp đánh giá:

§  Kiểm tra lý thuyết qua bài kiểm tra post – test.

§  Kiểm tra thực hành qua việc học viên thực hiện kỹ thuật đã được chuyển giao hoặc kiểm tra 03 hồ sơ bệnh án của học viên gần nhất

§  Quan sát hoạt động chung khoa nhận chuyển giao kỹ thuật để đánh giá thực trạng và kỹ năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế công việc.

Như vậy sau gần 2 năm kết thúc phase 1 (Tiếp nhận và tổ chức đào tạo kíp cán bộ tuyến dưới tại BV Bạch Mai), BV Bạch Mai tiếp tục triển khai phase 2 và phase 3 tại tất cả các đơn vị tiếp nhận kỹ thuật được chuyển giao.

Tính đến thời gian đánh giá, sau gần 2 năm (2014-2016), trong tổng số 163 học viên tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao phase 1 năm 2014 tại BV Bạch Mai, đến năm 2014 chỉ còn 92,7 % học viên đang công tác đúng tại khoa trực tiếp triển khai kỹ thuật; 1,8% học viên chuyển hẳn nơi công tác; 5,5 % học viên không công tác tại khoa tiếp nhận kỹ thuật và có 1 học viên đã qua đời do đột quỵ.


Biểu đồ 2: Thực trạng nơi công tác của HV sau khi tiếp nhận CGKT

Tính chung, 82,3% gói kỹ thuật được chuyển giao đang và đã được triển khai,  một số đang trong kế hoạch chuẩn bị triển khai (14,3%), có tỷ lệ nhỏ kỹ thuật đã được triển khai nhưng hiện đang tạm dừng lại (3,5%). Lý do chủ yếu cho thiếu trang thiết bị, do điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo (87%), tiếp đó lần lượt đến thiếu nhân lực (37,5%), BHYT chưa chi trả cho các KT (31,3%), thiếu sự phối hợp giữa các chuyên khoa (25%), sau đó đến không có bệnh nhân, kỹ thuật mới phức tạp…

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng gói kỹ thuật, điều kiện của từng bệnh viện mà tỷ lệ triển khai của các kỹ thuật nhỏ trong gói có sự khác biệt.

- Kỹ thuật Chăm sóc bệnh nhân hồi sức cấp cứu: 100% các bệnh viện đã triển khai được gói kỹ thuật, tuy nhiên tỷ lệ triển khai 20 kỹ thuật trong gói có sự khác biệt rõ rệt. Ở các BV tuyến huyện và khu vực miền núi, tỷ lệ triển khai các KTcòn thấp hơn nhiều so với các BVĐK tỉnh

- Kỹ thuật Hồi sức cấp cứu: 100% các BV được chuyển giao đã triển khai, tuy nhiên tại BV tuyến huyện, chuyên khoa chỉ triển khai đạt 25%-50% do ít bệnh nhân, thiếu trang thiết bị.

-Kỹ thuật Chống đau và chăm sóc giảm nhẹ: 100% các BV đã triển khai kỹ thuật, các kỹ thuật trong gói được triển khai  đạt tỷ lệ 59% (47-100%)

- Kỹ thuật Ghi và đọc điện tâm đồ: 100% đã triển khai, tỷ lệ triển khai các kỹ thuật trong gói cao, trung bình 71%, phần lớn các BV triển khai thành công 9/10 kỹ thuật trong gói.

-  Kỹ thuật thông khí nhân tạo cơ bản: 100% các đơn vị đã triển khai kỹ thuật, trung bình tỷ lệ triển khai các KT trong gói đạt tỷ lệ: 72% (67%-92%).

- Kỹ thuật Điều trị bệnh nhân đột quỵ não sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase: 71,4% bệnh viện đã triển khai được kỹ thuật Điều trị bệnh nhân đột quỵ não sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase

- Kỹ thuật Chọc hút và chẩn đoán tế bào bệnh học: 100% bệnh viên đã triển khai kỹ thuật, trung bình đạt tỷ lệ triển khai các kỹ thuật trong gói 60%  (50-88%)

- Kỹ thuật định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: 10/11 BV đã  triển khai gói kỹ thuật (91%). BV Phụ sản Nam Định chưa triển khai được bất kỳ kỹ thuật nào trong gói được do thiếu nhân lực, TTB, hóa chất, hiện nay tại BV chưa có bác sỹ vi sinh.

- Kỹ thuật Xét nghiệm huyết, tủy đồ và đông máu nâng cao: 100% các BV đã triển khai được KT, tuy vậy xét về chi tiết các kỹ thuật nhỏ trong gói hầu như các bệnh viện chỉ triển khai được 1 phần trong gói kỹ thuật, đa số các BV chỉ triển khai được Huyết đồ..

-  Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch, điện di và tumer marker chẩn đoán ung thư:7/8 BV đã triển khai kỹ thuật, đạt tỷ lệ 87,5%, duy nhất  BV Sản Nhi Bắc Giang chưa triển khai do chưa có hóa chất mặc dù đã có máy

- Kỹ thuật Chụp và đọc X-Quang tuyến vú: chỉ có 40% bệnh viện tiếp nhận chuyển giao triển khai được kỹ thuật, nguyên nhân chưa triển khai được do máy hỏng, chưa có máy chụp.

Cán bộ BV Bạch Mai đánh giá thực trạng thực hiện kỹ thuật tại cơ sở


Vân Anh


Các tin khác