KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH Y HỌC THỰC HÀNH

Ngày đăng: 11/9/2012 14:40
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tên khóa học: Tiếng Anh y học thực hành

2. Địa điểm: Giảng đường 210- Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

3. Thời lượng: Từ ngày 17/ 9 đến ngày 20/9/2012
Thời gian: từ 14h00 đến 16h30

4. Giảng viên: Các Giáo sư đến từ Quỹ Học Mãi và Trường Đại học Sydney.

5. Mục tiêu khóa học
Cập nhật Tiếng Anh chuyên ngành y trong giao tiếp, thăm khám bệnh nhân.

6. Đối tượng học viên
• Cán bộ thuộc màng lưới Đào tạo- Chỉ đạo tuyến
• Thư ký khoa học
• Cán bộ đã được nhận học bổng Quỹ Học Mãi
• Học viên theo học chương trình Bác sỹ Nội trú, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II của Bệnh viện Bạch Mai.
• Học viên đã tham dự các khóa đào tạo Tiếng Anh y học thực hành tại Bạch Mai

7. Tóm tắt nội dung
• Cập nhật các thuật ngữ y tế trong thăm khám bệnh nhân, giao tiếp, báo cáo khoa học.
• Sử dụng ngôn ngữ hợp lý khi giao tiếp với bệnh nhân và thuật ngữ y học chuyên dụng trong hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học.
• Giải quyết tình huống qua các trường hợp lâm sàng

8. Phương pháp đào tạo
• Giảng dạy tích cực: Hỏi đáp; Phân tích các tình huống; Đóng vai; Cùng trải nghiệm.
• Học viên chia làm 03 nhóm.

9. Đánh giá và cấp chứng nhận
Học viên được đánh giá hoàn thành và được cấp chứng nhận của Quỹ Học Mãi, Trường Đại học Sydney, cụ thể:
• Tham dự 100 % thời lượng khóa học
• Hoàn thành các bài tập trong quá trình học tập.

10. Ngôn ngữ sử dụng cho khóa đào tạo: Tiếng Anh