Hội thảo Lãnh đạo và Quản lý sự thay đổi trong bệnh viện

Ngày đăng: 17/2/2014 16:19

THÔNG TIN HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

“LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG BỆNH VIỆN”

1.      Thời gian: Từ 9:00 - 11:00 ngày 28/02/2014

2.      Mục đích:  Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bệnh viện cho cán bộ BV Bạch Mai và một số BV khu vực phía Bắc.

3.      Địa điểm và thành phần tham dự:

o    Địa điểm:

§   Hội trường Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BV Bạch Mai

§   Hội trường các bệnh viện tỉnh đã kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai

o    Thành phần tham dự tại mỗi bệnh viện: Số lượng dự kiến 50 - 100 người.

§   Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện

§   Trưởng, phó các phòng chức năng

§   Đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn

§   Cán bộ phụ trách đào tạo, chỉ đạo tuyến

4.      Thành phần đoàn chuyên gia thuộc QUỸ HỌC MÃI

§  Craig Knowles - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Australia

§  Kim Oates - Nguyên Giám đốc điều hành BV Nhi khoa Sydney

§  Greg  Kaufman - Nguyên Trưởng khoa Nội, BV Sydney

§  Kerry Goulston - Nguyên Phó Giám Đốc BV Hoàng Gia

§  Prof Murray Walker

§  Chris Pokorny

§  Ian McPhee

§  Đặng Văn Dương - Nguyên Giám đốc TT Giải phẫu bệnh, BV Bạch Mai

5.      Cách thức triển khai:

§  Hội thảo “Lãnh đạo và Quản lý sự thay đổi” được tổ chức tại Hội trường TDC và truyền trực tuyến đến các BV đã kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai.

§  Nhóm diễn giả trình bày các báo cáo bằng tiếng Anh, có phiên dịch và tài liệu phát tay từ đầu buổi.

6.      Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo kỹ năng và truyền thông, trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai - 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 04386896391 (103/104), email: kynang.truyenthong@bachmai.edu.vn; di động: 0983344580 (BS Bùi Trung Dũng).