GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CGKT NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Ngày đăng: 13/1/2017 14:04

Ngày 12 tháng 01 năm 2017 bệnh viện Bạch Mai đã tiếp đoàn công tác thuộc Dự án NORRED và Ngân Hàng Thế Giới làm việc về kết quả thực hiện Dự án của bệnh viện Bạch Mai năm 2016 và một số đề xuất, kế hoạch năm 2017.

Đại diện Ngân Hàng Thế Giới TS. Đào Lan Hương - Chủ nhiệm dự án Ngân hàng thế giới; ThS. Lê Thu Thủy - Điều phối viên dự án NORRED, đại diện các ban, cán bộ phụ trách của dự án.          

GS. TS. Phạm Minh Thông – Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; ThS. Vũ Trí Tiến – Phó giám đốc trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai cùng các chuyên viên, các cán bộ phụ trách dự án của bệnh viện Bạch Mai tham dự tiếp và làm việc cùng đoàn công tác.

Tóm tắt quá trình thực hiện dự án, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đánh giá kết quả phase 2, phase 3 của dự án năm 2014 đã được BS. Trịnh Kim Giang – phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến trình bày để từ đó các hai bên cùng tiến hành nhận xét, thảo luận cũng như đề ra những giải pháp. Hai bên đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn vướng mắc, những điểm đã đạt được trong những năm vừa qua 2014 – 2016 của bệnh viện Bạch Mai trong triển khai dự án, từ đó đóng góp ý kiến làm rõ cũng như cùng tháo gỡ những điểm chưa đạt được nhằm đặt ra những mục tiêu cho năm 2017.

BS. Trình Kim Giang - Phó phòng Chỉ đạo tuyến báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2016

Trả lời một số câu hỏi về việc bệnh viện Bạch Mai cùng lúc thực hiện nhiều dự án khác nhau có thể sẽ gây lên những chồng chéo? GS. TS. Phạm Minh Thông cho biết: “Bệnh viện Bạch Mai quản lý đào tạo tập trung, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9001-2008 nên không xảy ra chồng chéo. Thành lập ban quản lý dự án riêng của Bệnh viện mà Giám đốc là trưởng ban cùng có một phó giám đốc phó ban phụ trách trực tiếp. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng chuyển giao cho tất cả các bệnh viện thậm trí đến tận bệnh viện khu vực và một số bệnh viện tuyến huyện, không phân biệt với mục tiêu làm hết sức mình để giảm tải cho bệnh viện Bạch Mai, cho các bệnh viện tuyến trên…”.

GS. TS. Phạm Minh Thông - Phó giám đốc bệnh viện; Giám đốc trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai trao đổi cùng ban quản lý dự án

Theo TS. Đào Lan Hương, “World Bank sẽ phố hợp với dự án và các bên liên quan để tiến hành đánh giá Dự án vào khoảng tháng 7 năm 2017. Đề nghị ban quản lý dự án Norred trung ương có những công tác chuẩn bị. Mọi thay đổi cùng chia sẻ để thông nhất…phía dự án cũng nhìn nhận được một phần trách nhiệm về việc triển khai mua sắm, cung cấp một số trang thiết bị. Trong những năm 3 năm tham gia thực hiện Dự án bệnh viện Bạch Mai luôn là đơn vị đầu tầu trong việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch, là đơn vị để các bệnh viện khác học hỏi…”.

  
Đại diện World Bank, Ban quản lý dự án Trung Ương làm việc, trao đổi thẳng thắn về kết quả và kế hoạch của dự án.

Kế hoạch dự án NORRED năm 2017 của bệnh viện Bạch Mai theo cam kết của ban quản lý dự án Trung ương sẽ được phê duyệt trước tết âm lịch với hy vọng dự án sẽ được triển khai ngay sau tết nhằm đảm bảo tiến độ của dự án, sớm hoàn thành các mục tiêu về đào tạo chuyển giao kỹ thuật do bệnh viện Bạch Mai phụ trách đóng góp vào kết quả chung của toàn dự án đối với việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.


TDC


Các tin khác