Tài liệu Hội nghị Đào tạo và Chỉ đạo tuyến 2018

Ngày đăng: 13/12/2018 21:55

Quý vị Đại biểu vui lòng download tài liệu Hội nghị Đào tạo và Chỉ đạo tuyến năm 2018 dưới đây

Trân trọng cảm ơn!

1. Bìa trước tài liệu
2. Chương trình
3.Sự kiện, thành tựu nổi bật
4. Báo cáo thành tích nổi bật 20 năm hình thành và phát triển TDC
5. Báo cáo kết quả bài học kinh nghiệm 10 năm triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2008 - 2018
5.1 Báo cáo kết quả 5 năm triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013
6. Báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm 10 năm triển khai Đề án 1816 của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2008 - 2018
7. Kinh nghiệm triển khai công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh tại tỉnh Yên Bái; Kết quả hợp tác, hỗ trợ từ Bệnh viện Bạch Mai
8. Kết quả 03 năm triển khai chương trình Bệnh viện Bạch Mai hợp tác, hỗ trợ phát triển Quân Y Hải Quân (2015 - 2018)
9. Kết quả đào tạo chính quy sau đại học hệ thực hành của Bệnh viện Bạch Mai; Tình hình triển khai Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ Quy định về Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai
10. Kết quả đánh giá hiệu quả sau đào tạo/chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai và định hướng, kế hoạch hợp tác,hỗ trợ các bệnh viện thông qua các hoạt động đào tạo, chuyên giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, 1816
11.1 Dự kiến kế hoạch triển khai Đề án 1816, Chỉ đạo tuyến.
11.2 Dự kiến kế hoạch Chuyển giao kỹ thuật thuộc dự án Norred năm 2018
11.3 Dự kiến kế hoạch hỗ trợ pha 2, pha 3 thuộc dự án Norred
11.4 Dự kiến kế hoạch đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2019

12. Mục lục
13. Bìa sau tài liệu