THÔNG BÁO QUY ĐỊNH BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO, THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

15/5/2020 15:46

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai xin trân trọng thông báo đến Quý vị đồng nghiệp "Quy định biểu giá học phí đào tạo , thực tập của Bệnh viện Bạch Mai" được ban hành ngày 29/4/2020. Biểu giá học phí được áp dụng thống nhất trong toàn bệnh viện dựa trên nguyên tắc quản lý tập trung , nâng cao chất lượng đào tạo.Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/05/2020 và thay thế các Quy định về học phí của Bệnh viện Bạch Mai đã ban hành.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin khác