Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 4/12/2020 18:28

Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng tại tỉnh Yên Bái

Đức Thịnh và cộng sự

 

Chăm sóc sức khỏe nhân dân đòi hỏi sử dụng một lực lượng lớn nhân lực. Quản lý vĩ mô để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ y tế có đủ năng lực chuyên môn và các chuẩn mực nghề nghiệp và xã hội khác trong bối cảnh có sự thay đổi nhanh chóng của kiến thức và kỹ thuật y học là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của chiến lược bảo đảm chất lượng và an toàn trong khám chữa bệnh. Mô hình bệnh tật diễn biến phức tạp và đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao vì thế nhu cầu được chăm sóc và hưởng các dịch vụ chăm sóc có chất lượng là nhu cầu xã hội cần thiết. Vì thế, trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Ngành Y tế thì phát triển nguồn nhân lực Điều dưỡng là nhiệm vụ quan trọng vì nhân lực Điều dưỡng chiếm gần 50% nhân lực y tế. Bộ Y tế đã ban hành Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam để các cơ sở đào tạo và sử dụng Điều dưỡng nghiên cứu áp dụng. Bộ tài liệu đưa ra những tiêu chuẩn thuộc ba lĩnh vực là: Năng lực thực hành; Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp; Năng lực hành nghề theo pháp luật và Đạo đức nghề nghiệp, sự cần thiết của chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam là phân biệt giữa các bậc điều dưỡng được đào tạo, hay Điều dưỡng viên hoặc Điều dưỡng trưởng tự đánh giá năng lực nghề nghiệp của bản thân để đạt chuẩn và hoàn thành chức năng nhiệm vụ khi thực hành công việc.

Quản lý nói chung và quản lý điều dưỡng là một nghệ thuật về việc vận dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ đã giao đúng thời gian và hiệu quả. Trong quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng khoa là một trong những khâu cơ bản được sử dụng để đạt được chất lượng chăm sóc người bệnh của một khoa tại một đơn vị và thông qua công tác quản lý, người Điều dưỡng trưởng tạo ra một môi trường trong đó tất cả các điều dưỡng phát huy tối đa khả năng của mình để đạt đến mục đích chăm sóc người bệnh. Một trong các mục tiêu của Ngành Y tế Yên Bái năm 2020 là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trong đó năng lực nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực của Điều dưỡng nói chung, đặc biệt là Điều dưỡng trưởng khoa là cần thiết, vì năng lực liên quan chặt chẽ đến chất lượng công việc, thiếu năng lực sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, hạn chế hoàn thành nhiệm vụ của người Điều dưỡng theo quy định. Năng lực của người Điều dưỡng là khả năng vận dụng những kiến thức đã được học, những kỹ năng đã được rèn luyện để giải quyết vấn đề thực hành hiệu quả. Năng lực trước hết là kiến thức trong quá trình được đào tạo tại trường, tại các khóa học ngắn hạn hoặc những lớp tập huấn đào tạo liên tục, và được hình thành từ yếu tố cá nhân, gia đình và xã hội. Phát huy được năng lực phụ thuộc vào điều kiện làm việc, chế độ thù lao, đãi ngộ, sự hài lòng với công việc…trong Ngành Y tế hay nói cách khác đó là các yếu tố liên quan đến năng lực của người Điều dưỡng trưởng.

Tại Yên Bái, nguồn nhân lực Điều dưỡng hiện nay còn thiếu và trình độ, năng lực còn hạn chế, Điều dưỡng có trình độ trên đại học chỉ có 0,01%, đại học 10%, cao đẳng 4,6%, phần lớn còn lại là trung cấp. Nguồn nhân lực điều dưỡng mất cân đối về cơ cấu dẫn đến sử dụng chưa phân biệt rõ trình độ đào tạo. Chương trình đào tạo liên tục là cơ hội để Điều dưỡng nói chung đặc biệt là Điều dưỡng trưởng khoa hoàn thiện về kiến thức và năng lực quản lý. Mỗi đối tượng Điều dưỡng trưởng khoa cần biết được chức năng, nhiệm vụ của mình và năng lực phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu công việc tại các bệnh viện. Hiện nay khái niệm chuẩn năng lực Điều dưỡng ở nước ta vẫn còn khá mới mẻ và chưa có nhiều nghiên cứu về nội dung này, cụ thể là các nghiên cứu đánh giá năng lực Điều dưỡng trưởng khoa theo các chuẩn năng lực và liên quan đến điều kiện kinh tế – xã hội, môi trường làm việc… Không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các nước khác trên thế giới, năng lực Điều dưỡng còn nhiều vấn đề cần được xem xét. Đó là khoảng cách giữa đào tạo và thực hành, là năng lực làm việc cũng như sự đồng đều trong các lĩnh vực hoạt động của các Điều dưỡng.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó và nhằm nâng cao năng lực Quản lý cho người điều dưỡng trưởng khoa. Trong khuôn khổ Đề án hợp tác giãu UBND tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai. Trong năm 2020 Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khai giảng khóa đào tạo “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG
 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nói chung và các Trung tâm Y tế thuộc sở Y tế của tỉnh Yên Bái nói riêng. Tới dự và phát biểu trong buổi khai giảng có:

1. BSCKII. Trần Lan Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh
2. Thạc sĩ. Bùi Minh Thu – Trưởng phòng Điều dưỡng; Bệnh viện Bạch Mai

và cùng với 37 học viên tham dự.

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về khoa học quản lý; kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức chăm sóc điều dưỡng. Giúp học viên hiểu được hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam, các chuẩn năng lực của người làm quản lý, rèn luyện học viên có kỹ năng làm việc nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn, lập kế hoạch, tổ chức quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh, lập được kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh của đơn vị theo phương pháp quản lý dựa vào kết quả, thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng…

Một số hình ảnh của khóa đào tạo.

   BSCKII. Trần Lan Anh - Phát biểu khai mạc khóa học

  

Ths. Bùi Minh Thu - Chia sẻ về Quản lý nhân lực trong khóa học

Các tin khác