Nhiễm khuẩn Gram âm: các hướng dẫn hiện hành và cách sử dụng sự đa dạng trong kê đơn kháng sinh để cải thiện kết quả lâm sàng

Ngày đăng: 4/3/2021 14:39
Với mục đích nhằm hỗ trợ công tác cập nhật kiến thức y khoa; Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến: “Nhiễm khuẩn Gram âm: các hướng dẫn hiện hành và ứng dụng sự đa dạng trong kê đơn kháng sinh để cải thiện kết quả lâm sàng” cho các bác sỹ trên toàn quốc tham dự trực tuyến từ Bệnh viện Bạch Mai qua phần mềm trực tuyến.
Chủ trì: PGS. TS. BS. Phan Thu Phương , Giám đốc Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai
- Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai:
• PGS. TS. BS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Trung tâm Hô Hấp, Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
• TS. BS. Trương Anh Thư – Phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai
• GS. Mark Wilcox – Chuyên gia tư vấn Vi sinh và Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Vi sinh vật, Bệnh viện Leeds; Giảng dạy Ủy thác Dịch vụ Y tế Quốc gia, Leeds, Vương Quốc Anh, và Giáo sư Vi sinh Y học, Đại học Leeds, Vương Quốc Anh
- Phiên dịch : TS.BS Đỗ Ngọc Sơn – Phó Giám đốc TT Cấp cứu – A9 Bệnh viện Bạch Mai

Các tin khác