Sinh hoạt khoa học, Tư vấn khám chữa bệnh từ xa

Ngày đăng: 9/3/2021 09:46
✅ Sinh hoạt khoa học, Tư vấn khám chữa bệnh từ xa.
✅ Chủ trì: GS. TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu - Chống độc Việt Nam.
✅ Báo cáo viên: BSCKII. Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học
✅ Thời gian: 14h00 - 16h30 ngày 11/3/2021
✅ Chủ đề SHKH: "Xét nghiệm hóa mô miễn dịch PD-L1 trong điều trị miễn dịch ung thư"

Các tin khác