Hoãn tổ chức kháo đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch, giám sát đánh giá” khai giảng ngày 18-19/05/2021

Ngày đăng: 12/5/2021 16:07

Trước diễn biến của dịch Covid-19 đang phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai xin thông báo: Hoãn tổ chức kháo đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch, giám sát đánh giá” khai giảng ngày 18-19/05/2021.

Thời gian dự kiến khai giảng : ngày 08-09/6/2021.

Thông báo này thay cho thông báo số 1010/TB-BVBM ngày 27/04/2021.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo trên xin đăng ký tham dự theo mẫu trực tuyến:

Theo link

Quét mã QR

https://bitly.com.vn/8dcqjk

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: BS. Trịnh Kim Giang, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai điện thoại: 0989.334.405.

Trân trọng thông báo./.

 

Các tin khác