Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Cơ Xương Khớp

Ngày đăng: 29/8/2021 16:30

Thời gian: Từ 14h00 - 16h00 ngày 30/8/2021
Hình thức tổ chức: Online trực tuyến qua Zoom meeting
Chủ trì và báo cáo viên: TS. Lê Thị Liễu - Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, BV Bạch Mai
Chủ đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Gút
Link đăng ký tham dự chương trình: https://tiny.cc/HcttCXK
Bệnh viện sẽ cấp CME cho học viên tham dự (tương đương 3 tiết) nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
- Tham dự đầy đủ thời gian buổi ĐT - HCTT;
- Kết quả bài Post-test đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10);
- Gửi bản scan chứng minh thư/căn cước công dân, bằng tốt nghiệp Y về địa chỉ email kcbtuxa@bachmai.edu.vn;
- Đóng phí cấp: 100.000 đồng/chứng nhận.

Thời gian: Từ 14h00 - 16h00 ngày 30/8/2021
Hình thức tổ chức: Online trực tuyến qua Zoom meeting
Chủ trì và báo cáo viên: TS. Lê Thị Liễu - Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, BV Bạch Mai
Chủ đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Gút
Link đăng ký tham dự chương trình: https://tiny.cc/HcttCXK
Bệnh viện sẽ cấp CME cho học viên tham dự (tương đương 3 tiết) nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
- Tham dự đầy đủ thời gian buổi ĐT - HCTT;
- Kết quả bài Post-test đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10);
- Gửi bản scan chứng minh thư/căn cước công dân, bằng tốt nghiệp Y về địa chỉ email kcbtuxa@bachmai.edu.vn;
- Đóng phí cấp: 100.000 đồng/chứng nhận.

Các tin khác