Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Điều dưỡng ngày 13 tháng 9 năm 2021

Ngày đăng: 12/9/2021 09:15

Thời gian: Từ 14h00 - 16h00 Thứ Hai ngày 13/9/2021
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, BV Bạch Mai
Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Điều dưỡng, BV Bạch Mai
Báo cáo viên: ThSĐD. Phạm Thị Hồng Ngọc, Viện Tim mạch, BV Bạch Mai
Chủ đề: Chăm sóc bệnh nhân sau đặt stent mạch vành
Kết nối qua Zoom ID 2052339601, pass: 130921 

Các tin khác