Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Hồi sức cấp cứu

Ngày đăng: 26/9/2021 10:04

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Phụ trách khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực
Chủ đề: Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân hồi sức tích cực
Kết nối qua Zoom meeting tại ID 2052339601, pass 270921

Các tin khác