Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Thần kinh

Ngày đăng: 28/9/2021 11:18

Chủ trì: TS. Võ Hồng Khôi - Giám đốc Trung tâm Thần kinh

Báo cáo viên: ThS. Phương Thanh Hà - Trung tâm Thần kinh

Chủ đề: Vai trò của Điện não trong chẩn đoán bệnh lý thần kinh

Các tin khác