Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nội tiết

Ngày đăng: 2/10/2021 18:04

Chủ trì: TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BV Bạch Mai
Báo cáo viên: ThS. Phạm Thu Hà - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường
Chủ đề: Chẩn đoán nhân tuyến giáp
Chương trình kết nối qua Zoom tại ID 2052339601, pass: 041021
Bệnh viện Bạch Mai sẽ cấp chứng nhận tham dự từng buổi (3 tiết/buổi) cho cán bộ tham dự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Tham dự đầy đủ thời gian buổi Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến; - Kết quả bài Post-test đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10);
- Gửi bản scan chứng minh thư/căn cước công dân, bằng tốt nghiệp Y về địa chỉ email kcbtuxa@bachmai.edu.vn;
- Đóng phí cấp: 100.000 đồng/chứng nhận (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng). 
 

Các tin khác