Bài giảng “Các biểu hiện lâm sàng của COVID-19: Cảnh giác và tư vấ cơ sở y tế kịp thời"“

Ngày đăng: 8/10/2021 10:53

Chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà giúp giảm tải cho các cơ sở y tế, tuy nhiên người nhà và người bệnh cần chú ý tình trạng của bệnh nhân để có can thiệp của y tế qua bài “Các biểu hiện lâm sàng của Covid-19: cảnh giác và tư vấn cơ sở y tế kịp thời” do Ths. BS Nguyễn Quốc Thái - Trung tâm Bệnh nhiệt đới chia sẻ

Các tin khác