Bài giảng "Phục hồi chức năng hô hấp tại nhà cho bệnh nhân COVID-19"

Ngày đăng: 8/10/2021 10:57

“Phục hồi chức năng hô hấp tại nhà cho bệnh nhân COVID-19” – PGS.TS. Phan Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hô hấp

Các tin khác