Bài giảng "Phục hồi chức năng vận động tại nhà cho bệnh nhân COVID-19"

Ngày đăng: 8/10/2021 10:58

“Phục hồi chức năng vận động tại nhà cho bệnh nhân COVID-19” - PGS.TS. Đỗ Đào Vũ – Phó giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng.

Các tin khác