Tư vấn cùng chuyên gia ngày 12 tháng 10 năm 2021

Ngày đăng: 11/10/2021 17:51

Báo cáo viên:

* PGS.TS. Đỗ Đào Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng

* ThS. Trần Việt Hà - Trung tâm Phục hồi chức năng

Các tin khác