Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Tâm thần

Ngày đăng: 2/11/2021 10:44

Chủ trì: TS. Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần
Báo cáo viên: ThS. Trịnh Thị Vân Anh - Viện Sức khỏe Tâm thần
Chủ đề: Rối loạn giấc ngủ
Chương trình kết nối qua Zoom tại ID 2052339601, pass 031121

Các tin khác