Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Vi sinh ngày 8 tháng 11 năm 2021

Ngày đăng: 8/11/2021 09:10

Chủ trì; TS. Trương Thái Phương - Trưởng khoa Vi sinh, BV Bạch Mai
Báo cáo viên: ThS. Phạm Thị Thảo Hương - Khoa Vi sinh
Chủ đề: “Cập nhật phương pháp chẩn đoán nhiễm nấm PXN Vi sinh lâm sàng”
Chương trình kết nối qua Zoom ID 205 233 9601, pass 081121.

Các tin khác