Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nhi

Ngày đăng: 9/11/2021 17:18

Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Nam - Trưởng khoa Nhi
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Trung Kiên - Khoa Nhi
Chủ đề: “Tổng quan can thiệp tim bẩm sinh trẻ em”
Chương trình kết nối qua Zoom với ID 205 233 9601, pass 101121

https://zoom.us/j/2052339601?pwd=RVhjSTdJTXFtK1Axb3pIUVYwMXNBUT09

https://www.facebook.com/events/1353527965087541?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

 

Các tin khác