Tư vấn cùng chuyên gia “Góc nhìn về biến chứng trên bệnh nhân tim mạch chuyển hóa“

Ngày đăng: 24/11/2021 08:50

Báo cáo viên:
* BSCKII. Phạm Thu Thủy - Viện Tim mạch
* TS.BS. Trần Hải Yến - Viện Tim mạch

Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

https://fb.me/e/14Gp6c0YU

Các tin khác