Tư vấn cùng chuyên gia ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ngày đăng: 25/11/2021 10:48

Báo cáo viên:
* ThS. Phạm Thị Lệ Quyên - Trung tâm Hô hấp
* ThS. Nguyễn Ngọc Dư - Trung tâm Hô hấp

Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

https://fb.me/e/1hHr7vnU3

Các tin khác