Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Truyền nhiễm

Ngày đăng: 11/12/2021 11:15

Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới
Báo cáo viên: ThS. Lê Thị Họa - Trung tâm Bệnh nhiệt đới
Chủ đề: “Chẩn đoán và điều trị nhiễm Aspergillus xâm lấn”
Chương trình kết nối qua ZOOM với ID 205 233 9601, Pass: 131221.

Các tin khác