Tư vấn cùng chuyên gia ngày 17 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021 08:34

Báo cáo viên:
* ThS.BS. Lê Ngọc Thạch - Viện Tim mạch
* ThS.BS. Phạm Văn Cường - Viện Tim mạch

Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Các tin khác