Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Tâm thần

Ngày đăng: 15/12/2021 12:40

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần
Báo cáo viên: ThS.BS. Bùi Văn San - Viện Sức khỏe tâm thần
Chủ đề: Rối loạn loạn thần do sử dụng các chất gây ảo giác
Chương trình kết nối qua ZOOM (ID 205 233 9601, Pass: 161221)

Các tin khác