Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Điều dưỡng

Ngày đăng: 19/12/2021 23:26

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Điều dưỡng, BV Bạch Mai
Báo cáo viên: ThSĐ D. Vũ Xuân Thắng - Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9
Chủ đề: Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn và một số vấn đề chăm sóc sau ngừng tuần hoàn.
Chương trình kết nối qua zoom với ID 205 233 9601, Pass: 201221.

Các tin khác