Đào tạo trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp"

Ngày đăng: 21/12/2021 08:11

Báo cáo viên:
* TS. Trần Thị Tô Châu - Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp
* TS. Nguyễn Thị Phương Thủy - Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp
* TS. Lê Thị Liễu - Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp
Tham dự qua App Docquity.
BV Bạch Mai sẽ cấp CME (tương đương 3 tiết) cho cá nhân/đơn vị có nhu cầu (Phí cấp: 100.000đ/chứng nhận).

Link hướng dẫn tham dự: https://www.youtube.com/watch?v=pPTzz4vXVWQ

Các tin khác