Tư vấn cùng chuyên gia ngày 24 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 21/12/2021 08:16

Chủ đề: Chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não

Báo cáo viên: 

* BSNT. Lê Thị Mỹ - Trung tâm Thần kinh

* ThSĐD. Nguyễn Thị Thu Hiền - Điều dưỡng trưởng Trung tâm Thần kinh

* CNĐD. Lê Thu Huyền - Trung tâm Thần kinh

Tham dự qua App Docquity

Link hướng dẫn tham dự: https://www.youtube.com/watch?v=pPTzz4vXVWQ

 

Các tin khác