Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 24 tháng 3 năm 2022

Ngày đăng: 23/3/2022 11:11

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam
Báo cáo viên: ThS.BS. Hoàng Văn Tuấn - Khoa Gây mê hồi sức
Chủ đề đào tạo trực tuyến: Tụt nhiệt độ trong mổ (Inadvertent Perioperative Hypothermia)
Chương trình kết nối qua Zoom (ID: 5987 145 368, Pass: kcbtx2403)
Chuyên mục đào tạo trực tuyến sẽ phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến): https://fb.me/e/nMLT9SSJh

Các tin khác