Thông báo khai giảng khóa đào tạo "Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo đích" ngày 13/04/2022

Ngày đăng: 1/4/2022 10:02

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO KIỂM SOÁT THÂN NHIỆT THEO ĐÍCH NGÀY 13/4/2022

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai xin thông báo tổ chức khai giảng lớp KiỂm soát thân nhiệt theo đích ngày 13/04/2022 lịch cụ thể như sau:

💥Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo đích

- Thời gian: 3 tháng

- Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai

- Đối tượng: Bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu

- Học phí: 10.000.000vnđ/ tháng/ học viên

💥Chăm sóc người bệnh được Kiểm soát thân nhiệt theo đích

- Thời gian: 3 tháng

- Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai

- Đối tượng: Điều dưỡng

- Học phí: 5.500.000vnđ/ tháng/ học viên

💥Ưu điểm

- Được giảng dạy bởi các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành

- Kế hoạch học tập rõ ràng

Học viên có nhu cầu tham dự khóa đào tạo vui lòng đăng ký theo đường link:

https://forms.gle/Mq1FQWXftPwQNn1U9

hoặc

https://tiny.cc/dangkyhoc2022

..........................................................................................

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Hotline: 0869587734

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'BEAIH BAGIMAITHOSPTAL HOSPTINL หỹ THUẬT KIỂM SOÁT THÂN NHIỆT THEO ĐÍCH KHAI GIẢNG CÁC KHÃA ĐÀO TẠO KÝ THUẬT KIỂM SOÁT THÂN NHIỆT THEO ĐÍCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC KIỂM NHIỆT THEO ĐÍCH 13/4/2022 Đăng ký học http: /tiny CC/ dangkyhoc2022 CHĂM SÓCNGƯỜI SÓC BỆNH ĐƯỢC SOÁT THÂN NHIỆT THÊO ĐÍCH Đối tượng: Bác sĩ Äang công tác trong linh vực Hồi sức cấp cứu Học 10.000.000 vnđ tháng Thời lượng: 03 tháng Đối tượng: dưỡng, đang công tác trong linh vực Hái sức cấp cửu Học phi: 5.500.000 vna tháng Thời lượng: 03 tháng Website: https://bachmai.edu.vn/ 086'

Các tin khác