Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 28 tháng 4 năm 2022

Ngày đăng: 25/4/2022 14:40

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam
Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Hải Anh - Trung tâm Thần kinh
Chủ đề đào tạo trực tuyến: Biến chứng thần kinh ở người bệnh Covid-19
Chương trình kết nối qua hệ thống Telehealth Viettel (IP: 200827002)
Chuyên mục đào tạo trực tuyến phát trực tiếp trên facebook Trung tâm ĐT-CĐT: https://fb.me/e/2oMzbQ7Qu.

Các tin khác