Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 19 tháng 5 năm 2022

Ngày đăng: 16/5/2022 13:59

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Hữu Hiếu - Trung tâm Nhi khoa
Chủ đề đào tạo trực tuyến: "Hậu Covid-19 ở trẻ em: Cần quan tâm gì?"
Chương trình kết nối qua hệ thống Telehealth Viettel (IP: 200827002)
Chuyên mục đào tạo sẽ phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/1bOUDlRVV

Các tin khác