Thông báo tuyển sinh lớp " Đọc điện não đồ thường quy" khai giảng ngày 22/06/2022

Ngày đăng: 7/6/2022 09:30

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐIỆN NÃO ĐỒ NGÀY 22/6/2022

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khai giảng lớp Điện não đồ ngày 22/6/2022 lịch cụ thể như sau:

💥 Lớp 1: Đọc điện não đồ thường quy

- Thời gian: 1 tháng

- Đối tượng: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền

- Học phí: 10.000.000vnđ/ tháng/ học viên

- Hình thức: Học trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai

💥Lớp 2: Kỹ thuật ghi điện não đồ

- Thời gian: 1 tháng

- Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai

- Đối tượng: Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa, Kỹ thuật y

- Học phí: 5.500.000vnđ/ tháng/ học viên

- Hình thức: Học trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai

✅ Ưu điểm

- Được giảng dạy bởi các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành

- Kế hoạch học tập rõ ràng

Học viên có nhu cầu tham dự khóa đào tạo vui lòng đăng ký theo đường link:

https://forms.gle/Mq1FQWXftPwQNn1U9

hoặc

https://tiny.cc/dangkyhoc2022

..........................................................................................

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Hotline: 0869587734

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VIỆN BẠCH JEUM MII MAI HOSPTAL ĐỌC ĐIỆN NÃO ĐỒ THƯỜNG QUY KHAI GIẢNG CÁC KHÃA ĐÀO TẠO ĐỌC ĐIỆN NÃO ĐỒ THƯỜNG QUY KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO ĐỒ หỹ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO ĐỒ Đối tượng:Điều dưỡng, Ys đa khoa, KTY Đối tượng: Bác đa khoa, Bác học truyền Học phí: 10.000.000 vnđ tháng Thời lượng: 01 tháng Hình thức: Học trực tiếp tại Bệnh viện 22/06/2022 Học phi: 5.500.000 vnđ/ tháng Thời lượng: 01 tháng Hình thức: Học trực tiếp tại Bệnh viện Đăng kíj học tại http:/tiny.c/dangkyhoc2022 langkyhoc2022 Website: https://bachmai.edu.vn/ Hotline: 086 9587734'

Các tin khác