Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân ngày 21 tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 15/6/2022 15:28

Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái - Trung tâm Bệnh nhiệt đới BV Bạch Mai
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm ĐT-CĐT.

Các tin khác